CAZUL SERAPHIM ROSE

 

"E mult mai târziu decât îti închipui, frate!

Grăbeste-te să săvârsesti lucrarea Domnului!"

(Părintele Seraphim)

 

La 13 august 1934, la San Diego, în California, într-o familie tipică de americani protestanti, vedea lumina zilei Eugene Dennis Rose, viitorul Părinte Seraphim.

Copilul a vădit de timpuriu anumite înclinatii spre matematică si stiinte în general; micul "geniu", cum îl decre­taseră cei apropiati, nu va face însă carieră stiintifică, ci se va simti chemat, încă de pe băncile colegiului (Pomona, Califor­nia), spre o cunoastere mai înaltă, opusă materialismului si pozitivismului din jurul său. Nici mediul religios în care fusese crescut, cu moralismul lui formal si cu individualismul lui desacralizat, nu-i poate satisface setea spirituală.

Studiază o vreme filosofia occidentală, dar descoperă în ea o nouă cale înfundată. Mult mai esentială se dovedeste întâlnirea cu vechea întelepciune a Orientului, învată atât chi­neza veche, cât si chineza modernă; licentiat în limbi orientale, îsi continuă pregătirea la Academia de Studii Asiatice din San Francisco, în acest mediu academic îl cunoaste pe filosoful taoist Gi-ming Shien, cu care face muncă de cercetare si tradu­cere pe vechi texte chinezesti (Tao Te King). Obtine titlul de master la Berkeley - California si pare destinat unei strălucite cariere de orientalist.

Între timp, o influentă puternică exercită asupra sa si opera lui Rene Guenon, de la care retine mai ales, dincolo de ideea unitătii polimorfice a Traditiei, valoarea aderării la forma ortodoxă a unei religii, oricare ar fi acea religie. Astfel ajunge să-si pună problema Ortodoxiei crestine (pe care, în mod destul de curios, Guenon însusi mai degrabă o ignorase) si trăieste re­velatia unică a miracolului răsăritean. Să-i ascultăm însă pro­pria mărturisire:

"De ani întregi, pe cale livrescă, eram încântat să mă consider 'deasupra traditiilor' si, în acelasi timp, oarecum cre­dincios fiecăreia dintre ele...

Păsind prima oară într-o biserică ortodoxă (una ru­sească, de la San Francisco), nu-mi pusesem în gând decât să iau pulsul unei alte «traditii», amintindu-mi că Guenon (sau unul dintre discipolii acestuia) indicase Ortodoxia ca pe forma cea mai autentică a religiei crestine.

Mi s-a întâmplat însă acolo ceva ce nu mai trăisem niciodată, desi văzusem multe temple orientale, mai ales buddhiste: inima mi-a spus dintr-o dată că eram «acasă», că zbu­ciumul căutărilor mele luase sfârsit!

Îmi scăpau în mare parte semnificatiile ritualului, iar slujba - într-o limbă ce-mi era complet străină - mi se păru nu doar obscură, ci de-a dreptul ciudată. Cu toate acestea, am început să iau parte la slujbele ortodoxe din ce în ce mai des, străduindu-mă să învăt, încetul cu încetul, câte ceva din limbă si obiceiuri. Trăiam fascinatia Ortodoxiei crestine, dar încă eram tributar principiilor mele guenoniste, ce sustineau autenti­citatea tuturor traditiilor spirituale.

Totusi, în urma contactului direct cu Ortodoxia si cu crestinii dreptcredinciosi, în constiinta mea s-a lămurit ideea că Adevărul, pe care-l căutasem cu atât de îndelungată fervoare, era mai mult decât un concept abstract, de ordin mental; îl simteam tot mai mult ca pe ceva personal - ba chiar ca pe o Persoană - ce se adresa direct inimii mele, provocându-mă la iubire. Asa L-am întâlnit pe Hristos".

Eugene Dennis Rose a fost primit în Biserica Ortodoxă în luna februarie a anului 1962, cînd încă nu împlinise 28 de ani. Va mărturisi mai târziu că, la prima împărtăsanie, Sfintele Taine i-au lăsat în gură o dulceată dumnezeiască, pe care a simtit-o vreme de o săptămână.

La San Francisco se ostenea pe atunci, întru mare stră­lucire duhovnicească, Arhiepiscopul Ioan Maximovici, unul dintre cei mai sfinti oameni ai secolului XX, ascet "nebun întru Hristos" si ierarh făcător de minuni, mare ocrotitor al orfanilor si al necăjitilor, căruia i se dusese vestea în lumea întreagă. Tânărul convertit se bucură de darul lui Dumnezeu de a-l avea călăuză în "buna mireasmă" a Ortodoxiei pe acest om îngeresc, care s-a mutat la cele vesnice în 1966.

Ajuns la cunostinta Adevărului, Eugene Dennis Rose si-a pus întreaga viata în slujba propovăduirii lui, într-o lume păscută de dezduhovnicire si haos, pe care a certat-o si a pilduit-o ca un adevărat prooroc.

Legând prietenie cu un tânăr rus, Gleb Podmosenski, întemeiară împreună o frătie misionară pusă sub oblăduirea celui dintâi sfânt ortodox al lumii americane, Herman din Alaska. Deschiseră librărie la San Francisco si scoaseră — cu mijloace putine si cu osteneală multă - revista The Orthodox Word ("Cuvântul Ortodox").

Trei ani după moartea Arhiepiscopului Ioan, cei doi se retraseră într-un loc pustiu si izolat din zona muntoasă a Cali­forniei, Noble Ridge, unde trăiră în aspră sihăstrie, refăcând experienta anahoretilor de odinioară. După un an fură tunsi în monahism: Eugene sub numele Sfântului Serafim din Sarov, iar Gleb sub cel al Sfântului Herman din Alaska.

Monahul Seraphim îsi construi de unul singur o chilie în inima pădurii, cufundându-se în rugăciune si în studiul Sfin­tilor Părinti. Ajunsese un desăvârsit practician al rugăciunii inimii si sunt mărturii că în mai multe rânduri intrase în legă­tură cu lumea de dincolo (si îndeosebi cu părintele său duhov­nicesc, răposatul Ioan, cel numărat cu sfintii).

Desi, asemenea Sfântului Serafim din Sarov, se simtea adânc legat de frumusetile Firii si de toate vietătile lui Dumne­zeu, bucurându-se de fiecare zi petrecută în sihăstria de la Noble Ridge, pe care o primea ca pe o binecuvântare, a avut mereu sentimentul că nu-i decît un simplu pelerin prin lumea aceasta, pregătindu-se în tot ceasul pentru viata de apoi.

De acolo, din munte, Seraphim Rose făcu să se reverse în lume un adevărat torent de publicatii (cei doi duseseră cu ei, încă de la începuturile pustniciei lor, masinile tipografice): a scris, a tălmăcit, a cules, a multiplicat, a tipărit si a răspândit prin cei binevoitori reviste si mai ales cărti a căror însemnătate si actualitate apar tot mai pregnante în constiinta posteritătii: o operă teologică si mistică de o înaltă tinută intelectuală, dar si de o mare fortă mărturisitoare, deschizând zările de lumină ale Traditiei crestine si ortodoxe rătăcitei si sfâsiatei modernităti, fără a-i ignora problematica si provocările, în vorbirea si în scrisul lui Seraphim Rose se întâlneau religia si cultura, spiritul si stiinta, într-o mare sinteză apologetică, de limpezimi si avân­turi hrisostomice.

Neîngăduindu-si nici o clipă de răgaz, îl mistuia dorin­ta de a pune Adevărul, de la rădăcinile si în toată plenitudinea lui, la îndemâna omului contemporan - "până mai este vreme", înfiorat de presimtiri apocaliptice, obisnuia să spună: "E mult mai târziu decât îti închipui, frate! De aceea, grăbeste-te să săvârsesti lucrarea Domnului!".

A fost hirotonit preot în anul 1977. Desi iubea pustni­cia si avea o fire mai degrabă retrasă, înclinată spre meditatie si reculegere rugătoare, si-a petrecut ultimii cinci ani ai vietii într-o sustinută si chiar istovitoare activitate pastorală, după pilda mereu vie a fericitului părinte Ioan Maximovici.

Le era nespus de drag tuturor fiilor săi duhovnicesti, datorită întelepciunii sale pline de smerenie si marii sale puteri de întelegere a suferintei omenesti. Multi au fost de-a dreptul uimiti să vadă că un om atât de furibund si de necrutător atunci când era vorba să scrie despre pricinile pierzaniei omului de azi, putea fi în acelasi timp atât de cald si de apropiat ori de câte ori se întâmpla să aibă de-a face cu bietele victime ale acestei lumi, oricât de decăzute ar fi fost ele.

O boală pe cât de neasteptată, pe atât de fulgerătoatre puse capăt vietii Părintelui Seraphim, în ziua de 2 septembrie 1982. Nu împlinise decât 48 de ani si arăta să fie un om în deplinătatea puterilor sale. Întins în sicriu, sub boltile bisericii modeste a mănăstirii [St. Herman of Alaska Brotherhood, Pla­tina/California], fata lui iradia un fel de liniste nepământească, mărturisind despre pacea pe care-o aflase la bunul Dumnezeu. Atâta strălucire era pe chipul acela - ca de aur curat - încât fiii săi duhovnicesti abia de putură fi desprinsi de lângă sicriu. Taina mortii si a vietii de dincolo, la care care meditase adânc si despre care scrisese de-a lungul vietii lui pământesti, nu mai avea de-acum, pentru el, nici un ascunzis1. Putin după ce a fost pus în mormânt, fiii lui duhovnicesti prinseră să dea mărturie despre multe lucruri minunate săvîrsite cu ajutorul părintelui lor, chiar din lumea de dincolo.

În cei peste zece ani de la moartea sa [în septembrie 2002, se împlinesc chiar douăzeci], scrierile Părintelui Seraphim Rose au cunoscut o mare răspândire si au avut un viu ecou în toată lumea crestină [celor publicate în timpul vietii adăugându-li-se numeroase pagini postume]. Traduse destul de repede în mai multe limbi, ele au preschimbat nenumărate vieti si destine, aducându-le pe făgasul adevărului dumnezeiesc, în Uniunea Sovietică, chiar si pe vremea când comunismul ago­nic mai interzicea încă difuzarea literaturii religioase, unele dintre scrierile sale de referintă — precum Ortodoxia si religia viitorului2, sau Sufletul după moarte3, sau Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului4 - circulau pe ascuns, în copii dactilografiate, ajungând sub ochii a sute de mii (si poate chiar a milioane) de oameni.

O dată cu încetarea prigoanei antireligioase [1988-89], atât în Rusia, cât si în alte tări din fostul lagăr comunist, cărtile, brosurile si articolele sale au fost publicate în tiraje de masă, iar astăzi, la Moscova cel putin, se vând până si-n statiile de metrou. Crestinii ortodocsi americani, când se întâmplă să meargă în centre ortodoxe din Rusia sau Ucraina, sunt de obicei întrebati, înainte de orice altceva: "Îl cunoasteti pe Pă­rintele Seraphim Rose?". Prin opera sa, el este o prezentă me­reu vie, din California până-n Caucaz.

Este adevărată lucrare dumnezeiască faptul că rusii zi­lelor noastre văd în acest american din sudul Californiei pe unul dintre restauratorii de seamă ai principiilor traditionale în patria lor răvăsită de materialismul si ateismul celor 70 de ani de regim comunist, Părintele Seraphim Rose aducându-le, prin duhul scrierilor sale, o rază de sperantă într-un viitor încă atât de tulbure. Si ar fi poate vremea ca si pentru fratii săi ame­ricani - care sunt amenintati de incertitudini si primejdii încă si mai mari - mesajul lui să se facă mai mult auzit si să-i tre­zească sufleteste la vesnicul Adevăr pe care el l-a trăit plenar, mărturisindu-l până la moarte - si chiar dincolo de ea.

Fie ca sământa învătăturii sale să dea rod înmiit, iar rugăciunile sale să unească într-un duh Orientul si Occidentul celui de-al treilea mileniu crestin.

 

Părintele Damaschin Monahul

(în româneste de Pr. Gheorghe Calciu)1 în încheierea lucrării sale The Soul qfter Death (1980) scrisese: "Există viaţă după moarte, sau nu? În fond şi la urma urmelor, toate acestea sunt de primit doar prin credinţă. Dar şi faptul că nu mai este viaţă după moarte tot prin credinţă îl primim. Pentru a fi siguri, ar trebui să meargă cineva acolo. Şi câtă vreme noi înşine nu am fost acolo, unii au o credinţă prin care se bucură şi întru care săvârşesc fapte bune, pe când alţii, aidoma demonilor, cred şi se cutremură [Iacov 2, 19]. Necredincioşii tremură cu toţii în faţa morţii şi, indiferent câte leacuri ar putea exista, sau indiferent cât de mult s-ar putea prelungi viaţa pământească, de moarte tot nu putem scăpa. Singura izbăvire de moarte o avem prin Domnul nostru Iisus Hristos" (Seraphim Rose, Sufletul după moarte. Experienţele "post mortem" contemporane, in lumina învăţăturii ortodoxe cu privire la viaţa de apoi, traducere din limba engleză de Constantin Jinga, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 228). [Nota ed.]

 

2 Orthodoxy and the Religion of the Future (1979); traducere românească: Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia si religia viitorului, traducere din limba engleză de Mihaela Grosu, FEP - Tipografia Centrală, Cartea Moldovei, Chisinău, 1995. [Nota ed.]

3 Vezi mai sus, prima notă a capitolului de fată. Altă editie românească (sub orice critică) apăruse în 1994 la Editura Episcopiei Romanului si Husilor (traducere de prof. Gratia Lungu, editie îngrijită de protos. Teodosie Paraschiv). [Nota ed.]

4 God's Revelation to the Human Heart (1987); traducere românească: Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere editorială, Asociatia Filantropică Medicală "Christiana", Bucuresti, 1996. Cf. si Seraphim Rose, Nihilismul sau Rădăcinile revolutiei moderne. Revelatia lui Dumnezeu în inima omului, traducere de Irina Dogaru, Editura Anastasia, col. "Impasuri si semne", Bucuresti, 1997. [Nota ed. ]