IOAN E. WEISS

ORTODOXIA ESTE RESPIRATIA

SUFLETULUI MEU...

(Un tânăr evreu crestinat cheamă la unitate în Duhul Adevărului)

 

 

"Pentru ca toti să fie una " (Ioan 17,21)

 

 

          În numele Tatălui si-al Fiului si-al Sfântului Duh. Amin.

 

Tatăl nostru ceresc, Dumnezeul vesnicului Adevăr, Dumnezeul lui Israel si al revelatiei biblice, Care prin Duhul Sfânt L-a trimis în lume pe Fiul Său, Cuvântul, pentru ca Acesta s-o sfintească si s-o unească cu Tatăl în iubire vesnică, ne cheamă să ne unim în Fiul Său, prin puterea Sfântului Său Duh, fiindcă noi suntem cu totii copii ai lui Dumnezeu, creati după chipul vesnic al Fiului, Iisus Hristos, începutul si sfârsitul a toate (Apocalipsa 22, 13). Noi toti trebuie să dobândim deplinătatea omului desăvârsit în Hristos (Efeseni 4, 13-14), Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să ne facem, prin credintă, fiii Domnului Dumnezeului nostru (Deuteronomul 14, 1). Iar dacă El este Cuvântul lui Dumnezeu si Chipul Său unic (Coloseni l, 15), în care a fost creat Adam, din care ne tragem cu totii, am putea noi oare să urcăm prin noi însine către Lumina Sa cea vesnică? Noi suntem cu totii mădulare ale Trupului lui Hristos (I Corinteni 12, 27), mădulare ale Chipului lui Dumnezeu, iar Chipul este în fiecare mădular, după darul său. Mâna nu-i va putea spune piciorului: "Nu am nevoie de tine", nici piciorul mîinii (I Corinteni 12,15-18). Suntem cu totii rămăsite risipite în trupul lumii, dar acest trup devine un trup hristic si divin în harul Sfântului Duh, Duhul lui Iisus Hristos, Care uneste părtile între ele, pentru ca acestea să fie mădulare ale unicului si adevăratul Trup, al cărui Cap divin este Hristos Iisus.

Aceste lucruri sunt cunoscute fiecărui credincios crestin, iar omul credincios Hristosului său se roagă si se stră­duieste să fie o piatră vie (I Petru 2,4-5) în zidirea Trupului lui Hristos în propriul său trup si în lumea întreagă. De obicei, credinciosul crestin consideră si vede Trupul lui Hristos în institutia Bisericii căreia îi apartine confesional (de exemplu, cea ortodoxă, cea catolică, cea lutherană etc.) si nu se ocupă aproape deloc de celelalte traditii. Să vedem cum s-a ajuns aici.

Se pare că pluralitatea confesiunilor crestine provine din schisme si din dezbinări de origine teologică, politică, sau din diferentele de mentalitate între anumite grupuri etnice si sociale, în mare măsură, originea acestora se află în tendinta nefastă a oamenilor de a se despărti de Dumnezeu, pentru a se idolatriza pe ei însisi (Facerea 3, 5). Ei au mostenit această rea tendintă de la Adam, care prin păcatul său a adus suferinta si moartea asupra sa si asupra descendentilor săi, transmitându-le întregii creatii, care suspină până acum în chinurile facerii, în asteptarea descoperirii fiilor lui Dumnezeu (Romani 8,22).

Această tendintă tenebroasă se găseste si la baza majoritătii divizărilor religios-confesionale, dar trebuie să ad­mitem că, în cazul multor sciziuni, au existat si ratiuni ling­vistice, culturale sau de mentalitate, ca si veritabile diferente între conceptiile teologice, în plus, nu trebuie subestimate con­tributia, importanta si vocatia specifice fiecărei comunităti confesionale, căci pluralitatea comunitătilor este asemănătoare pluralitătii mădularelor, a vocatiilor si a darurilor în Trupul lui Hristos. Astfel, ne găsim în fata unei situatii paradoxale (fapt caracteristic Crestinismului), în care separatia dintre comuni­tătile crestine (amintind misterul separatiei dintre poporul lui Israel si Biserica Hristosului lui Israel si al lumii întregi) este legată de puternica dezbinare dintre oameni si de îndepărtarea lor de Dumnezeu, dar, pe de altă parte, ea anuntă îmbogătirea potentială a Comunitătii, a Bisericii lui Hristos, asemenea bo­gătiei trupului cu multe mădulare, în care fiecare actionează armonios, conform chemării sale.

Nu este pentru prima dată când divina Providentă se foloseste de o unealtă, sau de o situatie degradată de om, pen­tru a o transforma în izvor de binecuvântare, lucru care doar la Dumnezeu este cu putintă. Exemplul cel mai evident este Crucea: instrument al torturii si al mortii, pe care Dumnezeu însusi l-a transformat în mijloc de Mântuire pentru toti fiii lui Adam. Primul Adam a păcătuit si a ajuns să moară mâncând din fructul Pomului Cunoasterii; al doilea Adam, Noul Om ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Sa suferinta vietii fiilor lui Adam, până la lemnul Crucii, Arbore al Mortii, si S-a făcut El însusi, pe Cruce, fruct al Arborelui Vietii, al vietii dumnezeiesti care se dăruieste prin harul învierii Sale. El, Chip al Dumnezeului Celui Viu, a trecut de bunăvoie prin viata de suferintă, până la moartea pe Cruce (Filipeni 2, 8), pentru a ucide moartea prin dumnezeirea Sa si a reda viata vesnică fiilor lui Adam.

Un alt exemplu. Primul Adam a păcătuit în cârdăsie cu femeia; al doilea Adam, Hristos Iisus, s-a născut dintr-o femeie curată si smerită, Fecioara Maria, prin desăvârsitul ei consimtământ [Fiat] si într-o supunere iubitoare si fidelă fată de vo­inta lui Dumnezeu.

Vedem, asadar, cum divina Providentă foloseste con­secintele păcatului si ale răului si, prin harul Său, le transformă în izvor de binecuvântare pentru om. Omul se cade să recu­noască acest lucru si să se întrebe ce anume trebuie să facă pentru a restaura lumea si a o uni cu Dumnezeul ei. Am văzut care sunt consecintele urii si dezbinării în lumea religioasă în general, si în mod special în Bisericile crestine. Acum, ce trebuie să facem pentru a îndeplini vointa Domnului nostru "ca toti să fie una" (Ioan 17, 21)?

Mai întâi, să cerem Sfântului Duh să ne lumineze, prin harul Său, calea, ochii, mintea si inima. Trebuie să cercetăm, să verificăm si să ne examinăm religia si credinta. Să ne facem un permanent examen de constiintă: cum ne purtăm oare în fata lui Dumnezeu, în fata Adevărului (Ioan 18, 37-38)? Cine este pentru noi Hristos (Matei 16, 15-16)? Suntem noi gata să stăm dinaintea Fetei Lui cu sinceritate si iubire? Am făcut noi ceva pentru a ne apropia de El, pentru a merge alături de El la bine si la rău, nu doar către înviere, dar si către Cruce, pentru a ne face si noi părtasi la povara ei (Luca 9, 23)? După ce am căutat si am găsit vointa Sa în Biserică si în noi, trebuie să ne hotărâm să tinem această cale a binelui (I Tesaloniceni 5, 21).

Ca fiu al poporului lui Israel, care acum cinci ani L-am găsit pe Hristosul meu si pe Hristosul lui Israel si al lumii întregi în Domnul Iisus, Fiul Dumnezelui Celui Vesnic, si care văd în Crestinismul ortodox casa mea spirituală si lăcasul lui Hristos, eu continuu si încerc să caut originile dezbinării între Israel si Biserica crestină, pe de o parte, si între confesiunile crestine ele însele, pe de altă parte. O fac cu credinta profundă că, în pofida plenitudinii pe care o văd în liturghia răsăriteană si în dogmele ortodoxe cuprinse în ea, există si în viata Bise­ricii Catolice sau a Bisericilor protestante aspecte specifice care pot îmbogăti viata crestină a credinciosului ortodox si a comunitătii sale. De asemenea, sunt sigur că crestinii occiden­tali au încă si mai mult de primit de la Traditia orientală în general, si de la cea ortodoxă în special, iar asta nu doar pentru viata lor spirituală, care poate fi foarte bogată în har, ci mai cu seamă pentru consolidarea drumului desăvârsirii spirituale pe care Hristos l-a stabilit si l-a propovăduit în Biserica Sa. După cum am spus deja, si alte religii, mai cu seamă cele monoteiste, pot avea un mesaj pentru noi, pe care îmi propun să-l dezvolt cu o altă ocazie.

Să luăm exemplul Ortodoxiei. Acesta este cazul meu personal. Principiul său de adevăr si de unitate se găseste în Dumnezeu, Care S-a descoperit si Se descoperă în Iisus Hris­tos, prin Sfântul Duh. În cadrul comunitătii, viata în Hristos are drept centru Sfânta Liturghie. Ceremonia liturgică recapi­tulează evenimentele Mântuirii noastre într-un mod concret si deosebit de bogat, pe care Hristos 1-a întruchipat în viata Sa. Credinciosul se uneste cu Mântuitorul de-a lungul întregului rit liturgic, comuniune culminând în Taina Euharistică. Credinciosul crestin se găseste astfel în adevăratul Templu, care este Hristosul Cel Viu, iar prin aceasta depune mărturie în fata evreului, care se găseste îndoliat în templul său, că adevăratul Templu a înviat din morti a treia zi după distrugerea Sa (Ioan 2,19-21) si că acum El îi cere lui Dumnezeu să clădească si să învie în sufletul credincios Templul Duhului Său (I Corinteni 6,19). Aceasta este unul dintre motivele care mă fac să cred că Crestinismul ortodox reprezintă o chemare specială pentru evreu (mai ales pentru cel ortodox) de a se uni cu adevăratul Hristos. În plus, sunt convins că mostenirea orientală a Cresti­nismului este foarte aproape de vechea traditie a lui Israel în tot ceea ce priveste rugăciunea însăsi, caracterul ei carnal-spiritual, care-l transformă pe cel ce se roagă în rugăciune vie, ajungând până la rugăciunea neîncetată (vezi isihasmul) în numele Domnului Iisus, rugăciune care-I deschide lui Hristos, clipă de clipă, usa (Apocalipsa 3, 20) inimilor si a vietilor noastre. Am convingerea importantei traditiilor crestine orien­tale pentru întâlnirea cu evreii în rugăciunea fată de Unicul Dumnezeu si, după vointa lui Dumnezeu, până la recunoas­terea Hristosului Său Iisus, în Duhul Sfânt. Tot astfel, nu am nici o îndoială cu privire la importanta Bisericilor răsăritene pentru întâlnirea cu credinciosii musulmani; despre aceasta voi vorbi însă cu un alt prilej.

Cu toate acestea, observatorul occidental este mirat de marele grad de închidere al multor crestini ortodocsi în inte­riorul comunitătilor si al tărilor lor, precum si de dezinteresul lor fată de ceilalti, iar toate acestea cu încurajarea anumitor ierarhi ai institutiilor ortodoxe. Este corect să semnalăm că această închidere este partial justificată în cazul călugărilor contemplativi, în pofida exceptiilor, multora li se pare că aceasta este situatia generală în aceste comunităti, si mai cu seamă în tările de veche traditie ortodoxă. Desigur, există cauze istorice, o mentalitate diferită de cea occidentală si o neîncredere fată de Occident. Lucrurile au ajuns până acolo încât, în multe situatii, Bisericile ortodoxe par să manifeste tendinte nationaliste extreme (împinse până la filetism), care contravin dreptei credinte a Bisericii. Aceste tendinte dăunează mult misiunii spirituale a Bisericii în lume, dăunează credin­ciosilor si tuturor căutătorilor adevărului. Ele pot scandaliza prin caracterul lor fariseic negativ, ajungând până la un mesia­nism national foarte lumesc, în loc să proclame "nebunia" Crucii (I Corinteni l, 21-23). Ierarhiile acestor Biserici sunt păscute de riscul de a repeta păcatele fariseilor si cărturarilor (Matei 23, 23-33), dar greselile lor ar fi încă si mai mari, deoa­rece aceste ierarhii au primit Evanghelia lui Iisus Hristos si vorbesc tocmai în numele Lui. După părerea mea, această pro­blemă este cu atât mai gravă cu cât consider Ortodoxia (fără să neg importanta altor confesiuni) ca pe o cale foarte înaltă a plenitudinii spirituale în Hristos si, prin aceasta, cred că res­ponsabilitatea imensă a depozitarilor si păzitorilor doctrinei si liturghiei ortodoxe este aceea de a-L mărturisi cu adevărat, prin credintă si fapte, pe Hristos, Fiul Iubirii (I Ioan 4, 16), ade­vărata Iubire dumnezeiască, venită să unească tainic cu Dumnezeu, în Duhul Adevărului, pe fiii lui Adam si lumea întreagă. Sper si mă rog ca păstorii Bisericilor ortodoxe să fie mai constienti de marea responsabilitate ce le-a fost încre­dintată, ducând astfel un adevărat război în numele lui Dum­nezeu: lupta de a-L comunica pe Hristos fiecărui credincios si lumii întregi, lupta pentru pacea dinlăuntru si pentru cea din afară, pentru fraternitate si pentru dragoste în numele lui Hristos Iisus. Totusi, ar trebui, poate, luate în considerare câte­va schimbări în formularea anumitor rugăciuni, mai ales în referintele la evrei, asa cum au făcut deja catolicii la Conciliul Vatican II. Astfel, mărturia lor ar fi mai fidelă credintei orto­doxe, iar misiunea lor în lume ar aduce mai multe roade. Nu mă îndoiesc că un astfel de proces i-ar aduce la Hristos si la Biserica drept-măritoare pe multi oameni de pretutindeni care caută în mod sincer Adevărul, dar care încă nu văd imaginea lui Hristos în realitatea prezentă. Toate acestea au fost întelese de multi crestini occidentali, care simt autenticitatea credintei si a vietii spirituale în traditia vie a Bisericilor din Orient. Sunt numeroase semne că si la Roma se manifestă mult interes fată de o veritabilă apropiere de Bisericile ortodoxe [aceste rânduri au fost scrise cu putin înainte de istorica vizită la Bucuresti a Sanctitătii Sale Papa Ioan Paul II, din mai 1999], întâlnire ce poate îmbogăti substantial viata spirituală a crestinilor din lu­mea întreagă.

O astfel de apropiere între ortodocsi si crestinii occi­dentali, catolici sau protestanti, i-ar ajuta pe cei dintâi să evite izolarea si îngustimea perspectivei lor strict nationale, fără sa­-si neglijeze misiunea la nivel local, propovăduind o viziune ortodoxă încă mai profundă si mai universală, mai preocupată de dialogul interreligios si duhovnicesc - si, nu în ultimul rând, mai independentă si mai emancipată de conceptia prea exclu­sivistă a Statului national ("Dati deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu" - Matei 22,21).

Cu sigurantă, drumul este încă lung. Si catolicii au, la rândul lor, mult de făcut pentru a reduce teama ortodoxă fată de vechile ambitii de dominatie ale Catolicismului, fată de revendicarea romană de a se recunoaste autoritatea absolută a succesorului lui Petru si fată de mentalitatea teologică hiper-rationalistă, dublată si de o mentalitate institutională hiper-juridică - mentalităti atît de caracteristice Crestinismului apu­sean si care au pătruns, pe alocuri, si în Bisericile ortodoxe. Dar, călăuziti de credintă, sperantă si iubire, manifestînd o constiintă ascutită cu privire la profunzimea responsabilitătii si misiunii credinciosilor crestini, făcând dovada curajului pe care l-a inspirat Hristos (Ioan 16, 33) si lucrând în spiritul rugăciunii si al harului, este posibil să fie învinsă slăbiciunea omenească si să se dea marea luptă pentru Adevăr, luptă care se duce în primul rând împotriva slăbiciunilor noastre perso­nale, pentru ca noi să putem trăi ca niste credinciosi mai demni de numele de crestini. Fără îndoială, schimbarea trebuie să înceapă dinlăuntrul fiecărui crestin. Apropierea si comuniunea între diferitele Biserici trebuie să-si aibă obârsia în sufletul credinciosului. Acesta trebuie să fie ecumenic în sufletul său, dar să continue să trăiască conform căii sale, dacă pe aceasta o crede mai deplină. Acesta este chipul în care si eu încerc să trăiesc Ortodoxia. Vreau s-o păstrez, nu sunt dispus să renunt la Sfânta Liturghie răsăriteană si nici la spiritul isihast. Ortodoxia este respiratia sufletului meu. Si tocmai pentru acest motiv îl voi proclama pe Hristos ca trăind cu adevărat în Ortodoxie, dar voi primi si de la Bisericile Occidentului ceea ce este cu adevărat crestin si ortodox în sensul larg al cuvân­tului, ceea ce institutia Bisericii mele ar fi putut uita să trăiască sau să predice.

Să luăm drept pildă lectura contemplativă a Sfintei Scripturi. Pare că astăzi credinciosii din Occident, catolici si protestanti, sunt obisnuiti să citească, să învete si să contemple Biblia, într-un mod personal si liber, mai mult decât ortodocsii. E un obicei pozitiv, care trebuie încurajat si în rândurile cres­tinilor ortodocsi. Totusi, trebuie spus că tendinta spre o inter­pretare exclusiv personală a textului Sfintelor Scripturi poate fi primejdioasă, constituind una dintre cauzele formării diferi­telor secte crestine. Dar dacă se face sub îndrumarea unui înte­lept părinte duhovnicesc si e în spiritul Traditiei, atunci lectura trează a Sfintei Scripturi poate să-l îmbogătească mult pe credinciosul plin de râvnă. Traditia ne învată să nu fim sclavi ai literei care ucide, ci să o primim în duhul care dă viată (II Corinteni 3, 6). Acesta este unul dintre mesajele importante adresate sectelor de către Bisericile traditionale. Traditia învată drumul drept către cunoasterea lui Hristos si a Sfintelor Scrip­turi, căci în lumina ei credinciosul se poate apropia treptat, în comuniune cu alti credinciosi, de cunoasterea sensului profund al Cuvântului dumnezeiesc, nerămânând prizonier al literei.

Înainte de a încheia, as vrea să subliniez aici un punct extrem de important, pe care l-am pomenit deja în treacăt si pe care am intentia să-l dezvolt cu un alt prilej. Sunt convins că există cel putin o asemănare între dezbinarea Bisericilor crestine si dezbinarea dintre Israel si Biserică. Cred că deplina comuniune între Biserici este legată de întâlnirea lor reînnoită cu Israel, poporul întrupării, rădăcina istorică a Bisericii, a Apostolilor si a primilor crestini, a celor dintâi persecutati. Bisericile trebuie să recunoască faptul că poporul evreu, la rândul său, a fost persecutat de-a lungul istoriei de către anu­mite forte pretins "crestine", care au uzurpat numele lui Hristos si au prigonit poporul Său, iar din această cauză foarte multi (crestini si evrei) s-au îndepărtat de Hristosul lor evreu1. Atunci, crestinii vor proclama, în puterea Duhului, măretia si slava lui Hristos, ajutându-l pe Israel să-si regăsească pacea cu adevăratul si dumnezeiescul său Mesia, iar Israelul lui Hristos i-ar putea ajuta pe crestini să-si regăsească deplina comuniune în Hristos Iisus, fiul evreicei Maria si Fiul lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc.

Vom putea, în felul acesta, să contemplăm unitatea Omului Desăvârsit: Capul său este Hristos; Trupul său este Biserica - Israel si neamurile; Mădularele sale sunt fiecare crestin în parte.

Am încercat, în acest articol, să descopăr o picătură din oceanul de posibilităti de îmbogătire reciprocă, sustinut de harul dumnezeiesc, îmbogătire care poate avea loc între dife­ritele Biserici si Traditii, fără să se schimbe nici doctrinele lor, nici ceremoniile si riturile, nici vocatiile lor specifice, si fără să fie slăbite convingerile lor de a fi receptacule binecuvântate ale Adevărului. Nu mă îndoiesc că o reflectie profundă si con­stantă, în rugăciune si autentică iubire, va duce, în mod treptat, către o comuniune mai armonioasă între Biserici, spre slava adevăratului Dumnezeu; unitatea în diversitate - un singur Trup, mai multe mădulare; un singur Duh, mai multe daruri - va aduna si va contopi duhovniceste mădularele Trupului divin, al cărui Cap este Iisus Hristos. Acest Trup, trăitor aici si acum, va face să sufle în lume un nou duh, Duhul lui Hristos, atrăgând si ungând alte si alte mădulare, ce încă nu si-au recu­noscut Capul. Noi, apostolii Capului, îi vom trata în spiritul păcii si al fraternitătii, căci suntem cu totii copiii lui Dumne­zeu, creati după imaginea Fiului Său, si vom veghea ca Duhul lui Hristos, Care locuieste în noi, să lucreze tainic, prin puterea harului Său, si în fratii nostri, oricare ar fi acestia.

Pentru a atinge un asemenea înalt tel, toti cei implicati în diferitele Biserici trebuie să-si reasume vocatia persecu­tatului, a celui ce luptă pentru Adevăr (Matei 5, 3-11) sub sem­nul Sfintei Cruci; spre a primi din nou duhul smereniei si al curătiei, care-i caracteriza pe primii crestini, este necesar să avem un spirit elevat, mai putin materialist, mai putin violent si mai putin exclusivist. E nevoie de mai mult respect pentru mediul înconjurător, pentru natură, pentru creatie în genere, de mai multă simplicitate si noblete naturală, de mai putin lux si de mai multă milostenie fată de sărmanii acestei lumi. Numai asa vom putea da cu adevărat fiecărui suflet hrana cea vesnică: Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.

 

(Versiunea românească apartine autorului)1 E bine să amintim cuvintele Sfintei Tereza Benedicta a Crucii, Edith Stein, care a fost asasinată, împreună cu alti evrei catolici, în lagărul de la Auschwitz, la 9 august 1942: "Cel care-l ofensează pe un evreu pentru că este evreu, acela ofensează însusi trupul lui Hristos".