CUVÂNT ÎNAINTE

Am publicat adeseori - fie în presa exilului ("Cuvântul românesc" din Canada, "Buletinul" parohiei mele de lângă Washington1 etc.), fie în presa din tară ("Puncte cardinale", "Ziua" etc.) - articole sau simple stiri despre convertirile unor americani la Ortodoxie. Aceste convertiri, din ce în ce mai numeroase, se fac în tăcere, fără fast si fără trâmbitări.

Dintre acesti convertiti, al căror zel pentru traditia ortodoxă este foarte mare, s-au ales si o seamă de ctitori de biserici, mănăstiri si schituri pe cuprinsul Americii, rugători în taină pentru lume, pentru America, pentru toate tările si pentru unificarea Bisericilor în traditia si dreapta credintă a Bisericii primare, fără inovatii moderniste, credinciosi aseză­mintelor celor sapte Sinoade Ecumenice, singurele adevărate.

Sunt de ani de zile în legătură duhovnicească si misio­nară cu majoritatea acestor biserici si mănăstiri. Cunosc lupta lor cu demonul orgoliului si însingurării impus de societatea si educatia americană, cu demonul insubordonării la disciplina ierarhică, rătăcirile lor, căderile si ridicările lor, mai altfel decât ale noastre, dar si marea lor stăruintă în rugăciune si în strădania de a învăta ce este ascultarea si ce înseamnă omoforul ierarhicesc pentru o adevărată Biserică: fără ierarh, nu există Harul lui Dumnezeu, pentru că numai prin ierarh curge Harul spre preot. Acum, aproape toate aceste biserici si mă­năstiri se găsesc sub jurisdictia unor episcopi canonici, fie sârbi, fie bulgari.

În ceea ce priveste viata monahală, relatiile mele sunt permanente cu trei schituri si cu trei mănăstiri de americani convertiti, precum si cu aproximativ 20 de biserici, împrăstiate de pe coasta de Est până pe coasta de Vest si din California până în Alaska2.

Mai cu seamă în ultimii cinci ani, după aparitia cărtii mele Christ is Calling You ("Hristos te cheamă"), am fost invitat în multe comunităti americane ortodoxe spre a le vorbi si prin viu grai despre Ortodoxie, despre suferintele Bisericii Ortodoxe Române si despre toate încercările prin care a trecut poporul nostru. Am fost nu o dată surprins să descopăr ce mare influentă are Ortodoxia asupra unor comunităti ameri­cane: pe măsură ce Catolicismul (din ce în ce mai secularizat) si Protestantismul (despuiat de orice căldură spirituală) pierd evident terenul. Ortodoxia îl câstigă, prin predania unor preoti si monahi care aduc în sufletul omului american o vibratie nouă a credintei adevărate.

Dacă până nu prea demult răspândirea Ortodoxiei re­venea aproape în exclusivitate rusilor, astăzi Ortodoxia româ­nească îsi afirmă din ce în ce mai mult prezenta, nu numai prin preotii din America (unde bisericile noastre sunt încă "natio­nale ", slujirea făcându-se în limba română), cât mai cu seamă prin miracolul iradiant al mănăstirilor si vietii monahale din România, pe care americanii încep s-o descopere cu emotie. In apropiere de San Francisco, în Forestville, unde a sălăsluit, până la mutarea sa în Arizona, comunitatea monastică orto­doxă denumită "Sfântul Paisie Velicikovski de la Neamt" (în­temeiată de un călugăr rus, în urmă cu vreo 12 ani), chiliile călugăritelor purtau, bunăoară, numele unor vechi vetre mă­năstiresti din România ("Sucevita", "Voronet", "Arbore" etc.), pentru că maicile de acolo - peste 90% convertite de la Pro­testantism, iar câteva si de la Catolicism - au vizitat România si au adus sub cerul Americii duhul viu al mănăstirilor româ­nesti, care influentează întreaga noastră viată natională, ceea ce americanilor li separe uluitor.

În orice biserică americană am fost invitat, am găsit convertiti de pe urma unor vizite în România. Din ce în ce mai mult, prioritatea Ortodoxiei românesti se afirmă în planul cre­dintei ortodoxe, fiindcă, după mărturisirea multora care vizi­tează fie Rusia, fie alte tări ortodoxe, renasterea monahismului în duh autentic ortodox nu este nicăieri atât de evidentă ca în România. Nici o altă tară ortodoxă nu pare să mai aibă astăzi atâtia părinti spirituali, atâtia duhovnici, atâtia adevărati "stăreti", ca România.

Grăitor în această privintă, printre atâtea altele, rămâne până azi textul pe care l-am expediat în traducere unor publicatii din tară încă din 1997, tocmai ca pe o ilustrare a acestor afirmatii (si socotesc cât se poate de nimerit că el stă în fruntea volumului de fată3). Am întâlnit-o pe d-na McCann la o biserică rusă din New York, unde preotul este de origine română (origine pe care si-o descoperă acum cu prisos de bucurie spirituală) si unde duhul Ortodoxiei românesti este astăzi cel putin la fel de prezent ca si cel al Ortodoxiei ruse.

Nu mă miră - ci îndrăznesc să văd aici semnul iconomiei divine - că acest fenomen al "întoarcerii la izvoare" (a se vedea mai ales substantiala mărturie a Părintelui Placide Deseille: "Pelerin spre izvoare"), al (re)descoperirii duhovni­cesti a Răsăritului ortodox, adică a adevăratei Traditii aposto­lice si patristice, se regăseste la fel de viu si în aria Occidentului european, la oameni de originile, vârstele si conditiile cele mai felurite (printre care nu lipsesc nici cazurile de evrei convertiti, tot mai numeroase si în lumea americana4, ce au un grad de complexitate psiho-socio-culturală demn de o aten­tie aparte).

Salut initiativa Editurii Christiana de a publica aceas­tă carte mărturisitoare, ce, dincolo de circumscrierea unui fe­nomen spiritual de o importantă majoră pentru prezentul si viitorul întregii lumi crestine, ne redă si nouă - ortodocsilor în general si românilor ortodocsi în particular - constiinta mai limpede si mai responsabilă a dimensiunii duhovnicesti a pro­priei Traditii, pline de slava dumnezeiască a Răsăritului de Sus.

Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa1 The Romanian Orthodox Episcopate of America, Virginia - "Holy Cross" Church, Alexandria (5150 Leesburg Pike, Alexandria VA 22302-1030).

 

2 Una dintre mănăstirile cele mai dragi mie, cu care am si avut strânse legături duhovnicesti, este mănăstirea de maici "Sfântul Paisie Velicikovski", unde staretă este Maica Michaela, convertită de la Catolicism. De curând, mănăstirea s-a mutat din California în Arizona, unde au cumpărat terenul unei foste ferme (a se vedea, în acest volum, textul intitulat "Ortodoxia în Arizona", în care este povestită sfintirea bisericii mănăstirii, o trăitoare des­criind bucuria celor de acolo că se află din nou sub o jurisdictie canonică si că simt din plin lucrarea Duhului Sfânt în comunitatea lor).

 

3 Mary Magdalene McCann, "Ascultând glasul «lumii vechi» cu urechi care să audă..." (Tulburătoarea confesiune a unei actrite americane con­vertite la Ortodoxie). Si când te gândesti că, în cecitatea neocomunistă de acasă, noi ne credem interesanti prin... "Dracula Park"!

 

4 A se vedea, pentru aria americană, textul intitulat "Uluitoarea convertire" din recenta mea carte Homo americanus. O radiografie ortodoxă, Editura Christiana, Bucuresti, 2002