O MĂRTURIE ANONIMĂ

ORTODOXIA ÎN ARIZONA

(Pioasă relatare monahicească despre sfintirea unei biserici ortodoxe într-o mănăstire din inima Americii)

 

 

"Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vietii mele, ca să văd frumusetea Domnului si să cercetez locasul lui."  (Psalmul 26, 7-8)

Într-adevăr, această "Casă a Domnului" a primit un sens nou si puternic pentru noi. Iar târnosirea bisericii mănă­stirii noastre se vede limpede că este încoronarea tuturor stră­daniilor noastre din ultimii ani si punctul culminant al harului venit din mâna Domnului.

Preasfintitul Episcop Jovan ne spunea săptămâna tre­cută că, venind spre mănăstirea noastră si gândindu-se la comunitatea noastră de surori si maici, ne-a asemănat, în mintea Preasfintiei Sale, cu israelitii Vechiului Testament, călătorind 40 de ani prin nesfârsitul pustiu pentru a ajunge în Tara Făgăduintei. Si eu însămi, gândind la acest lucru, găsesc asemănarea ca pe o încurajare. Interesant este faptul că Prea­sfintia Sa nu este primul care face această analogie cu viata noastră, îmi arunc privirea înapoi cu un an si jumătate: din întunericul acelor vremi adânc tulburate, lumina nădejdii a străbătut spre noi atunci când, pe neasteptate si în scurt timp, am fost acceptate sub omoforul Preasfintiei Sale. Atunci am rămas mute si fără cuvânt. Ni se părea prea mult ca să intrăm în har, prea mult har pentru a-l putea cuprinde, după o atât de lungă noapte! Într-adevăr, Dumnezeu "vindecă pe cei zdrobiti cu inima si leagă rănile lor" (Psalmul 146, 3).

Scurtă vreme după această întâlnire cu Episcopul Jovan, am început pregătirile pentru vizita sa la noi (în California). În ziua de prăznuire a Optinei [celebră mănăstire din Rusia] Preasfintia Sa si Episcopul Irinej (un suflet atât de cald si de minunat) au venit si ne-au uns cu Sfântul Mir pe fiecare dintre maici si surori, primindu-ne astfel în Biserica Ortodoxă canonică, confirmând-o în treaptă pe Maica Staretă si împărtăsindu-ne pe toate cu trupul si sângele lui Hristos. Îmi amin­tesc cuvintele Preasfintiei Sale, cât de mult a dorit ca toti să ne împărtăsim împreună dintr-un potir si cât de mare lucru este acesta pentru el! Si ce as putea spune eu despre ce a însemnat aceasta pentru noi?! Episcopul Irinej a fost atât de miscat încât, vorbind despre acest eveniment, l-a asemănat cu o "altă Cincizecime". Si nu numai că ne-a spus nouă acest lucru, dar tot asa l-a descris si în fata întregului Sinod al Episcopilor din Serbia.

În aceeasi perioadă, Dumnezeu ne-a deschis o cale pentru a face ultimele pregătiri pentru procurarea noii proprie­tăti (în Arizona), care este, prin ea însăsi, o carte a miracolelor. Surorile au lucrat fără răgaz la pregătirea mutării. Este evident că, indiferent de fortele care au lucrat la început pentru muta­rea noastră, toate au făcut parte dintr-un plan mai mare spre un nou început pentru noi, o adevărată înviere, simbolizată prin "Tara Făgăduintei". Si as putea să adaug că, în cele mai stresante momente, ne-am agătat atât de puternic de acest gând - ca de unica noastră sansă de viată - că "Dumnezeu, cu sigurantă are ceva mai bun pentru noi, asa nevrednice cum suntem, încât, desi El ceartă pe copiii Săi, nu ne va părăsi niciodată". Dar niciodată nu ne-am putut imagina cât de frumos ni se va revela în timp darul Său. Si asa cum m-am străduit să vă spun, totul s-a petrecut pas cu pas... Iar pe măsură ce noi înaintam pas cu pas, tot asa înainta si întelegerea de către noi a minunii darului divin.

Ajunul anului nou ne-a găsit în noua noastră proprie­tate, sub umbra măretului munte Graham, care ne aminteste de spusele Psalmistului: "Cu spatele te va umbri si sub aripile lui îti vei afla nădejdea". Tema cântărilor noastre a devenit Psalmul 120: "Ridica-voi ochii mei la munti, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul si pământul" (vv. 2-3); si când ne uitam la munte, ne aminteam de unde ne va veni ajutorul.

Prăznuirea Nasterii Domnului a sosit cu pace si bucurie. Ne-am obisnuit cu iarna desertului, ne-am bucurat de pri­ma zăpadă care a căzut în timpul liturghiei, când Preasfintitul ne făcea prima vizită. El a mai petrecut cu noi si primele trei zile ale Postului Pastelul - acelea au fost, cu adevărat, zile sfinte. Am postit cu toatele si, la sfârsitul Ceasurilor, Vlădica ne-a vorbit despre cele duhovnicesti. Au fost niste zile nepă­mântesti. Am continuat singure tot ciclul de rugăciuni ale Postului.

În Sâmbăta lui Lazăr, cununa bucuriilor noastre a mai primit un juvaer de pret: Părintele Dorotheos, care a stat alături de comunitatea noastră la bine si la greu, a fost hirotonit în preot. Sfintirea a avut loc la Phoenix, ceea ce a fost o mare binecuvântare pentru noi; nemaifiind obligate să ne ocupăm de treburile casnice, am putut lua parte toate la slujbă. A fost o tainică si nemaivăzută binecuvântare: am avut sentimentul că întreaga Biserică îl hirotonea. Slujba nu s-a tinut deci în mo­desta noastră bisericută, ci în Catedrală, cu mai multi preoti slujitori si multi credinciosi sârbi din oras. Pentru a mai adăuga ceva despre hirotonire, mi s-a părut că văd "cea mai sacră dintre jertfe" - si aceste cuvinte nu exprimă măretia slujbei nici pe departe, desi le rostesc având ochii plini de lacrimi. Cele dintre noi care l-am cunoscut pe Părintele Dorotheos pe par­cursul anilor întelegem prea bine cât l-a costat pe el acceptarea preotiei: era ca si cum ar fi fost însusi jertfit pe masa Sfântului Altar. Si l-am văzut pe Vlădica apăsat de autoritatea slujbei iui si de greaua răspundere a preotiei. Vlădica trăieste la un înalt nivel de morală crestină, încât ne simtim rusinate de graba noastră în a ne găsi justificări pentru greselile pe care le facem si simtim asupra noastră puterea exemplului său de a ne îmbunătăti mereu viata. De atâtea ori am auzit de pe buzele lui: "Biserica" vă cere cutare si cutare lucru, dar el o spune cu atâta piosenie si simt al datoriei, probate prin propria sa trăire. Cât priveste pe Părintele Dorotheos, această trăire înaltă a ierar­hului a aprins în el dorinta de a se ridica la rându-i spre ace­leasi înăltimi.

Nu este fără însemnătate faptul că hirotonirea a avut loc în ziua Bunei Vestiri, care marca pentru noi un an de când începusem citirea "Psaltirii cu nedormire". Când am început citirea Psaltirii, zi si noapte, a fost în nădejdea de a putea face din mănăstirea noastră un loc al rugăciunii. Tot atunci, tinta noastră era să ajungem să avem liturghie zilnică si mai aveam de asteptat un an până ce Părintele Dorotheos urma să fie hirotonit.

În timpul Săptămânii Patimilor, după hirotonire, am putut primi din mâna noului preot - Dorotheos - toate tainele si odoarele: Sfânta împărtăsanie, Cina de Taină, Maslul, cobo­rârea de pe cruce, Sfântul Aer, împodobit cu nenumărate flori rosii din desert si Sfintele Pasti [pâinea specială de Pasti]. De Pasti a fost prima liturghie săvârsită de către Părintele Doro­theos si prima liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Am avut mai multi oaspeti - rusi din Tucson, îmbrăcati în costume nationale si încărcati de daruri. Primul nostru Paste a avut loc într-o primăvară de desert, când până si cactusii erau gata să înflorească.

Săptămâna Luminată a fost ocupată cu pregătirea pen­tru târnosirea bisericii. Printre cântările pascale, mănăstirea a fost lustruită, florile plantate, biserica pregătită: am pus crucile pe turlă si pe usile împărătesti. La îndemnurile Maicii Starete, ne-am pregătit si templul inimilor noastre, ca să fie sfintite o dată cu biserica.

Poate că ar trebui să mă întorc putin înapoi, pentru a-mi aminti cum a apărut gândul târnosirii bisericii. La scurtă vreme după ce am ajuns în Arizona, Maica Staretă a adus vorba despre acest lucru. Desi eu am sustinut foarte puternic idea, nu am realizat atunci pe deplin sensul consacrării. Cu ocazia primei vizite a Episcopului, Maica Staretă a adus vorba despre târnosire. Vlădica a întrebat: "De ce?". Si Maica a răs­puns: "Pentru că vrem să avem permanent un înger în altar". După mai multe discutii, s-a ajuns la fixarea datei: Sâmbăta Luminată, dată care s-a dovedit a fi cât se poate potrivită.

Alegerea Sfintei Anastasia ca patroană a bisericii s-a petrecut oarecum deosebit. La început nu ne-am gândit la această Sfântă. Vlădica ne-a întrebat ce hram vrem să ne ale­gem si noi i-am spus că încă nu ne-am hotărât. Fireste, Sfântul Paisie Velicikovski putea fi o alegere foarte probabilă, el fiind patronul mănăstirii, dar noi doream să avem si o biserică dedi­cată Maicii Domnului. Maica Staretă sugera si posibilitatea unei capele dedicate Sfintei Anastasia, dar totul rămânea nedecis. La un moment dat, a venit vorba despre icoana Sfintei Anastasia pe care Jasminka, o femeie pioasă din California, se angajase s-o picteze si s-o doneze mănăstirii. Problema era unde să punem icoana. Vlădica a spus: "Depinde de patronul căruia îi veti dedica biserica". Atunci a devenit brusc foarte clar pentru Maica Staretă si pentru tot soborul că biserica trebuia dedicată Sfintei Anastasia. Interesant, numele ei în­seamnă "înviere" [gr. anastasis], reflectând învierea pe care am trăit-o sub oblăduire episcopală în noua noastră casă, după suferinta ultimilor doi ani, asemenea patimilor Mântuitorului pe cruce.

Sensul patronajului Sfintei Anastasia are mai multe substraturi legate de sfintenia Episcopului nostru. As dori ca vorbele mele să poată descrie această persoană rară, care se dovedeste a fi un adevărat ascet, un păstor desăvârsit, un paznic al sfinteniei Bisericii si un părinte iubitor. Dintru început, Preasfintitul ne-a spus de mai multe ori: "Sprijiniti-vă pe mine! Dati-mi mie greutătile voastre!". Si simteam în cuvin­tele lui puterea spirituală de a-si asuma aceste greutăti. Istoria vietii lui este unică. Când era copil, era gata să moară, si tatăl său a făcut o promisiune sinceră lui Dumnezeu, că dacă fiul său va fi salvat, îl va dedica Domnului. Dar această făgăduintă a rămas ascunsă tuturor: numai tatăl si mama o stiau. La vârsta de zece ani, Jovan a vizitat mănăstirea din vecinătatea casei lor si a simtit o mare dorintă de a rămâne acolo. Tatăl, care se temea că fiul său ar putea fi influentat de promisiunea lui, a încercat să-l oprească de la hotărârea aceea, fiind prea tânăr. Tatăl său era un om puternic, foarte pios si drept, si era fiu spiritual al Sfântului Nicolae Velimirovici. Când, în sfârsit, tatăl a acceptat ca fiul său să rămână în mănăstire, i-a spus că dacă vreodată fiul va întina cumva numele familiei sale, el va veni în persoană si-l va pedepsi drastic. Acest cuvânt venea din puternicul său simt moral al onoarei si din sfintenia făgăduintei făcute lui Dumnezeu, dar si pentru a-l face pe fiu să înteleagă responsabilitatea fată de curătia vietii monahale. După câtiva ani, Jovan a fost mutat într-o altă mănăstire, fără nici un fel de legătură cu comportametul său. Tatăl a auzit despre această mutare si, crezând că era legată de purtarea lui, nu l-a mai vizitat câtiva ani. Într-un târziu, mânat de dor, a venit la mă­năstire: fiul crescuse si era de nerecunoscut. Ajuns pe patul de moarte, si-a dorit să-l mai vadă o dată pe Jovan. El si-a binecuvântat fiecare copil în parte, dar venindu-i rândul lui Jovan, tatăl i-a spus simplu: "Tu ai Biserica, să te învete ea". L-a întrebat dacă este călugăr deplin (tuns). Numai după ce a auzit că tânărul avea schima îngerească, tatăl a putut muri în pace.

Apoi, Părintele Jovan a fost hirotonit preot. Desi era în mănăstire de multi ani, era încă foarte tânăr. După 15 ani de vietuire în Studenita, bătrânul Staret al locului s-a retras si Părintele Jovan a fost rugat să preia stăretia. Era cel mai tânăr călugăr din mănăstire! I-a fost foarte greu. Îsi aminteste cum veneau credinciosii si-i cereau să-i conducă la... Staret. El îi ducea la biroul stăretiei, pe care, fireste, îl găseau gol. Atunci le spunea: "Staretul nu este aici", ascunzându-le că el era acela.

Încă de la construirea mănăstirii Studenita, moastele Sfintei Anastasia fuseseră îngropate acolo. Din pricina jafurilor repetate ale păgânilor, această îngropare se săvârsise în taină, astfel că, după 800 de ani, nimeni nu mai stia exact locul.

Părintele Jovan privea adesea icoana Sfintei, zugrăvite în frescă pe unul dintre peretii bisericii principale. Odată, pe când se ruga cu evlavie dinaintea Sfintei, i s-a revelat cu precizie locul unde se aflau moastele ei. A primit binecuvântare să le dezgroape si s-a constatat că erau autentice. Dumnezeu i le descoperise prin Harul Său.

După aceasta, Părintele a avut un accident grav, după care, datorită unei vătămări grave la coloană, a rămas imo­bilizat la pat, sub îngrijirea severă a unor medici.

Autoritătile comuniste ale tării voiau ca moastele să dispară. Atunci s-a întâmplat ceva straniu. Doi călugări, pe care Părintele îi cunostea, au venit la el la spital si l-au întrebat: "Vrei să te vindeci?". Părintele s-a uitat cu mirare la ei si i-a văzut albi ca hârtia la fată. "Ce vesti îmi aduceti?", i-a întrebat el, crezând că cineva din mănăstire murise. Ei i-au povestit cum amândoi, independent unul de celălalt, avuseseră acelasi vis: Sfânta Anastasia li se arătase în somn si le spusese că dacă Părintele Jovan vrea să fie sănătos, să iasă din spital si să vină la mănăstire, pentru a-i proteja moastele. Privindu-i, Părintele a înteles că spuneau adevărul. Dar cum să plece, din moment ce era tintuit la pat?!

Le-a cerut doctorilor să-l lase să plece; ei s-au spăimântat, răspunzându-i că este imposibil, în cele din urmă, i-au dat o ambulantă si a plecat la mănăstire. Exact înainte de a ajunge, o femeie, care voia să fure moastele, reusise să con­vingă pe câtiva călugări să i le dea ei, pentru a le ascunde. Când Părintele a intrat în mănăstire, ea avea deja moastele în mâini. Părintele a cerut imediat monahilor care îi erau credin­ciosi să-i ia moastele, si să le pună într-un loc foarte sigur, sub cheie, iar cheia să-i fie adusă lui. Apoi s-a întors la spital, luând cheia cu el. La scurtă vreme după aceea, a putut părăsi spitalul si s-a întors la mănăstire complet vindecat.

După 15 ani de stăretie, a fost sfintit Episcop si numit Vicar al Patriarhului Pavle (socotit de asemenea, de către toti credinciosii, un om sfânt). Când a fost nevoie să fie trimis un Episcop în America, Patriarhul Pavle l-a ales pe Preasfintitul Jovan. A primit cu greu si ne-a mărturisit că, după stabilirea sa în Statele Unite, a plâns mai mult decât a dormit. Dar când i s-a spus: "Biserica îti cere...", a stiut exact ce înseamnă asta. Faptul de a avea mănăstiri în dioceza sa îi este de mare ajutor. Astfel, Dumnezeu a ascultat, în egală măsură, si rugăciunile Preasfintiei Sale, si pe ale noastre, împlinindu-le deopotrivă.

Vlădica Jovan ne-a ajutat, de la început, în toate felurile si s-a îngrijit în mod special de târnosirea bisericii noastre. I-a vorbit despre sfintire unui sârb din Phoenix, patro­nul unui atelier de monumente. Acesta, pe numele lui Rade, a fost miscat până ia lacrimi si s-a oferit să ne ajute. Vlădica l-a rugat să cioplească el Sfânta Masă, lucru pe care l-a făcut cu credintă si piosenie. Avea în depozit un bloc de piatră franceză pe care îl tinea pentru o ocazie specială si a socotit că acum venise vremea să îl folosească. A sculptat din el o minunată Sfântă Masă, pe care a donat-o mănăstirii. A adus-o la noi în ajunul Floriilor, împreună cu Vlădica. Are aceeasi nuantă ca si nisipul desertului nostru. Tabla mesei se sprijină pe un stâlp masiv, sculptat cu cercuri la bază. Vlădica ne-a spus că aceste cercuri de la baza stâlpului reprezintă logodna noastră, a trăi­toarelor în mănăstire, cu Hristos si ne-a cerut să nu acoperim Sfânta Masă până jos, ci să lăsăm să se vadă baza stâlpului si inelele. În ziua premergătoare consacrării, Rade a mai adus o frumoasă cruce, sculptată din aceeasi piatră, pe care a asezat-o pe suprafata frontală a stâlpului.

Târnosirea unei biserici este o slujbă foarte elaborată. Pentru Episcop am cusut o îmbrăcăminte albă, pe care a purtat-o peste vesminte o parte din slujbă, pentru a-i proteja hainele arhieresti. Această îmbrăcăminte este, după purtarea ei, sfâsiată cu pietate, pentru ca Arhiereul să poată iesi din ea. La sfârsitul ceremoniei, întregul vesmânt alb este sfâsiat în fâsii subtiri si fiecare credincios primeste o bucătică din el. În prima parte a slujbei, tot pentru protectia vesmintelor, preotii poartă câte un sort alb în fată. A trebuit să facem o altă masă de altar, provizorie, unde să punem Sfintele Daruri si să înlocuim vechile sfesnice de pe altar cu altele noi. Prin grija lui Dumnezeu, am primit la vreme, din România, o îmbrăcăminte foarte frumoasă pentru analog si pentru alte lucruri folosite în biserică.

În biserică totul trebuia să fie în ordine. Am pregătit bureti de mare pentru spălarea Sfintei Mese, servete albe si curate, aghiasmă si un mănunchi de busuioc pentru stropirea aceleiasi Sfinte Mese. Întreaga atmosferă era plină de parfumul busuiocului. Mai erau 6 nuieluse cu un capăt învelit cu vată si cu panglici albe pentru ungerea Sfintei Mese si a peretilor bise­ricii cu Sfântul Mir, o tavă fierbinte pentru topirea târnoselii, care fusese pregătită din vreme cu tămâie, smirnă si ceară de albine (de la stupii mănăstirii).

Era vineri când Vlădica a sosit la mănăstire. A fost pri­mit de sobor la poarta de intrare si condus în biserică, unde a intrat în altar, cercetând cu grijă ca totul să fie bine pregătit. Acesta era obiceiul Preasfintiei Sale, să se pregătească pentru orice serviciu pe care îl făcea. Ne spunea odată că, desi a oficiat peste o mie de botezuri, totusi, înainte de fiecare botez, se pregăteste de ca si cum ar fi pentru prima oară...

A luat cutiuta cu moaste, aduse pentru a fi puse în Sfânta Masă, si a asezat-o pe un suport cu stelute, acoperind-o cu acoperământul de catifea, frumos brodat de noi, pentru Sfântul Potir. Cu multă cucernicie, a luat apoi cutia si a pus-o pe o măsută, în fata icoanei Mântuitorului de la catapeteasmă. Toate candelele si lumânările din biserică au fost stinse, rămâ­nând aprinsă numai o lumânare de pe masa cu Sfintele Moaste. Apoi ne-a vorbit, explicându-ne sensul slujbei, spunând că Sfânta Masă va rămâne aici până la înfricosata judecată a lui Hristos, chiar dacă, material, va fi mutată sau distrusă. A fost un gând care ne-a inspirat mult, fiindcă el corespundea cu ideea noastră de permanentă aici, la mănăstire. Cât am stat în California, niciodată nu am avut acest sentiment. Vlădica a subliniat cât de important era pentru noi să avem o părticică din moastele Sfintei Anastasia si ale Tarului martir Lazăr din Kosovo, puse în ceară. Acesti sfinti, ne-a spus el, vor fi mereu cu noi ca o protectie si, de aceea, va trebui să păzim si noi Sfânta Masă, cu multă grijă.

În seara de vineri am făcut priveghere în vederea zilei următoare, întregul văzduh era plin de rugăciune. Niciodată nu am simtit o usurintă de a ne ruga ca atunci. Toată lumea era scufundată în rugăciune. Poate că aceasta se datora prezentei Preasfintitului, sau prezentei Sfintilor ale căror moaste erau cu noi. Pe la jumătatea slujbei, a sosit un autobuz plin cu cei ce ne cunosteau, din California. Biserica s-a umplut. Am văzut-o pe Jasminka aducând icoana Sfintei Anastasia, pictată nu de ea, ci de cineva din Iugoslavia, si dând-o Vlădicăi. Stiam că va veni si auzisem că icoana era foarte frumoasă. Era însă acoperită. Vlădica i-a spus Maicii Starete să o descopere si să o arate. Apoi icoana a fost pusă pe analog: avea o atât de sfântă fru­musete, încât cu greu îti puteai desprinde privirea de ea! Vlădica a tămâiat-o plin de cucernicie.

După priveghere, am mers prin întuneric, pe drumul care ducea la clădirea principală a mănăstirii. Deasupra noastră sclipeau miliarde de stele, "lămpi de priveghere", cum le descrie Episcopul Nicolae. Când am intrat în curticica lumi­nată, parcă ne aflam în altă lume. Mesele erau frumos aco­perite, candelele si lumânările dădeau o lumină nefirească. După cină, Vlădica a mai stat cu noi în semiîntuneric si ne-a vorbit. Ne-a asemănat cu copiii lui Israel. Cuvintele îi erau pline de putere. Ne-a spus că poate noi nu vedem roadele vietii noastre monahale, dar ele există si, cu timpul, vor străluci. Ne-a vorbit despre semnificatia afierosirii bisericii Sfintei Ana­stasia. Aceasta era prima biserică dedicată ei, iar ea a fost cea dintâi femeie sârbă tunsă în monahism. Ne-a mai spus despre o discutie telefonică avută chiar înainte de a veni la mănăstire. Vorbise cu Părintele Iulian, Staretul de la Studenita, unde se găsesc moastele Sfintei Anastasia. Părintele Iulian era pe patul mortii, iar când Vlădica i-a spus că urma să închine biserica acestei Sfinte, Părintele Iulian a început să plângă.

Eram fericite că tocmai Vlădica Jovan venise să con­sacre Biserica, Preasfintia Sa, căruia Dumnezeu îi dăduse în grijă moastele Sfintei Anastasia! De-a lungul anilor, Maica Sta­retă călătorise de patru ori în Serbia, împreună cu alte surori, si se închinaseră moastelor Sfintei. Fără îndoială, Sfânta ne-a călăuzit să intrăm sub omoforul Episcopului Jovan, stiind că, această biserică va fi a ei. La sfârsitul discutiei, Vlădica i-a dă­ruit Maicii Starete o cruce pectorală de aur.

Sâmbătă dimineata, surorile alergau în toate părtile pentru a face ultimele aranjamente. Ne asteptam la vreo 200 de persoane. Mesele erau întinse afară, acoperite cu fete de masă, iar mâncarea era gata. Peste tot atârnau ghirlande de flori.

Preasfintitul a intrat în biserică întâmpinat de cântarea noastră: "îngerul a strigat". Si-a pus degrabă vesmintele. Pre­otii citeau în altar psalmii specifici pentru slujba de târnosire. La un moment dat, toti slujitorii au iesit din altar, urmându-l pe Preasfintitul, care purta pe cap moastele. S-a format o proce­siune cu cruci si steaguri: maicile, corul, Maica Staretă, Epis­copul cu clerul si toti credinciosii. Am ocolit biserica de trei ori, cu anumite opriri, în timp ce corul cânta aceeasi cântare de la hirotonire: "Sfintilor Mucenici, care bine v-ati nevoit si v-ati încununat, rugati-vă Domnului să se miluiască sufletele noas­tre... Slavă Tie, Hristoase Dumnezeule, lauda Apostolilor si bucuria Mucenicilor, a cărora propovăduire este Treimea cea de-o-Fiintă".

După ultima ocolire, Episcopul s-a oprit în fata usii închise a bisericii, lovind cu un ciocan în ea si strigând, pe un glas anume: "Cine este împăratul Slavei?". Din interior au răspuns câteva surori care rămăseseră înăuntru pentru acest ceremonial: "Domnul puterilor, Acesta este împăratul Slavei". Atunci usa s-a deschis si am intrat înăuntru. Preasfintitul s-a dus în altar, si-a pus peste vesmintele arhieresti acel vesmânt alb protector cusut de noi, iar preotii si-au pus sorturile. A început spălarea Sfintei Mese, peste care s-a turnat aghiasmă din belsug. Preotii spălau Masa cu buretii. Toate miscările lor erau iuti, în special ale Episcopului, si cu mare concentrare. Sfânta Masă a fost apoi rapid uscată cu servete curate, s-a turnat peste ea apă de trandafiri, la cele patru colturi au fost lipite cu ceară icoanele celor patru evanghelisti imprimate pe satin si, în timp ce preotii cântau troparul fiecăruia, Sfintele Moaste au fost introduse într-o scobitură, în centrul Sfintei Mese, si acoperite cu un capac exact cât scobitura. S-a îmbră­cat Sfânta Masă în cămasa ei de in, apoi s-a pus fata de masă brodată si toate obiectele sacre care trebuie să stea pe ea: chivotul în care se păstrează Sfânta împărtăsanie pentru bol­navi, sfesnicele, Evanghelia, Crucea, cutiuta cu Sfântul si Marele Mir... Proscomidiarul a fost si el consacrat. Episcopul a luat o vergea lungă de sase picioare, a înmuiat-o în Sfântul Mir si a uns cu ea Sfânta Masă si cei patru pereti ai bisericii, apoi a stropit cu aghiasmă catapeteasma cu icoane. La început, el ne-a explicat că, o dată cu biserica, toate obiectele din ea trebuie să fie sfintite. Chiar si lumina care, până acum, era dată numai de lumânarea de pe locul cu Sfintele Moaste, a fost adusă din altar, candelabrele au fost aprinse, precum si toate lumânările, în clipa în care a început Sfânta Liturghie, toate păreau si chiar deveniseră noi. În timpul slujbei, bisericuta noastră era întesată de lume. La sfârsitul Sfintei Liturghii am iesit în curte, pentru masa de obste. De data aceasta, Maica Staretă si surorile slujeau la masă. Un grup de maici si surori cântau cântări religioase, între care si o cântare dedicată Sfân­tului Sava, care a mers la inima Preasfintitului. Vlădica a multumit tuturor si i-a dat lui Rade o gramată de multumire pentru Sfânta Masă dăruită bisericii. Atmosfera era pasnică si plăcută, fiecare era multumit si fericit.

Ben, fostul proprietar al fermei, a participat, cu sotia sa, la slujbă, iar după aceea a rămas cu noi toată după-amiaza. Multă lume s-a dus la el si i-a multumit pentru terenul pe care l-a vândut spre a se ridica acolo o mănăstire.

Seara am avut priveghere de obste pentru Duminica Tomei, iar după cină ne-am adunat în sala cea mare, spre a folosi posibilitatea de a-i pune întrebări Preasfintitului Jovan. Această întâlnire cu Episcopul ne-a amintit de adunările Bise­ricii de la începuturile ei.

Zorii Duminicii si-au adus binecuvântarea lor: muntele era de un alb strălucitor, acoperit de zăpadă nouă. Părintele Hilarion a fost hirotonit diacon. Vlădica s-a ostenit să citească o parte din  hirotonire în limba engleză. Sufletele noastre erau pline de bucurie si ochii plini de lacrimi când ne-am luat rămas bun de la Preasfintia Sa.

Viata si-a reluat cursul, cu toate grijile ei, dar pentru noi această sfintire a bisericii a însemnat sfârsitul unui lung drum de nesigurantă si un nou început duhovnicesc, o reîn­viere, o centrare a trăirii noastre pe Biserică si în jurul Sfintei Mese, unde cerul coboară pe pământ.

"Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua si numele Domnului voi chema... Făgăduintele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporul Lui, în curtile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime" (Psalmul 115, 3-4 si 9-10).

 

(în româneste de Pr. Gheorghe Calciu)